fbpx

Career Tips View Archive

View:

6 - 10 of 130

Mga Paraan Upang Hindi Kabahan sa Interview

Date Posted: 05/20/2020

Ang interview ay isang paraan upang magkakilala ang kandidato sa trabaho at employer at maintidihan ang isa’t-isa na maaaring magkapareho upang mas maging swabe ang trabaho. Kapag pumipili ng isang trabaho, siguraduhing akma ka para sa trabaho, alam mo ang hinahanap nito sa’yo, at ang iyong mga training at edukasyon ay inihanda ka para sa... Read More

11 Paraan Para Matanggap sa Trabaho

Date Posted: 04/17/2020

Nagtataka ka ba kung bakit ang mga aplikasyon mo para sa trabaho sa ibang bansa ay hindi sinasagot ng mga recruiter? Marahil tinawagan ka para sa unang interview ngunit hindi na nakabalik pa para sa pangalawa para makuha ang trabaho. Ngayon, iniisip mo kung makakapagtrabaho ka ba talaga sa ibang bansa para kumita ng mas... Read More

Huwag Hayaang Magdulot ng Stress ang Pabayang Katrabaho

Date Posted: 04/6/2020

Walang perpektong lugar ng trabaho. Hindi ito umiiral. At hindi maiiwasang makatatagpo ka ng isang pabayang kasamahan sa trabaho. Ngunit, huwag mainis o mabahala. Maaaring iiwas ang sarili mula sa stress na kanyang maaaring idulot. Narito ang ilang ideya upang makaiwas: Huwag magpaapekto nang lubusan Mahirap man, sikaping hindi pansinin at mabahala sa kawalan ng... Read More

Paano Makipagtrabaho sa Katrabahong Hindi Nagtatrabaho ng Maayos?

Date Posted: 03/19/2020

Nagtatrabaho ka man sa Pilipinas kasama ang kapwa Pinoy o nagtatrabaho sa ibang bansa kasama ang mga foreigners, ang katrabahong hindi nagtatrabaho ng maayos ay hindi ginagawa ang trabahong inaasahan mula sa kanila, at kalanunan ay nakakaapekto sa karamihan. Ito ay ang mga katrabahong walang pakialam sa mga trabahong binigay sa kanila, at sa kalaunan... Read More

Tips sa Unang Araw Mo sa Trabaho

Date Posted: 03/3/2020

Ayos! Malapit ka nang lumipad para sa iyong trabaho abroad matapos ang ilang mga pagsubok! Kung may nagsabi sa iyo na magtrabaho ka ng maayos ay magiging maayos ang lahat, totoo iyon. Pero ang pagtatrabaho ng maayos ay kaakibat ng pakikisama sa mga katrabaho mo. Marapat lang na gawin ang dalawang ito upang maging matagumpay... Read More

Show results by: