fbpx

Career Tips View Archive

View:

1 - 5 of 130

“Tell me about yourself” is a favourite interview remark. So how do you respond?

Date Posted: 10/6/2021

To the hiring manager interviewing you this may just be a conversation opener. But when you’re the one answering, it can spark confusion and even panic. Why “tell me about yourself” is so hard to answer The question can really confuse job candidates who wonder how to summarise a 10 or 15 year career into... Read More

Paano Makikibagay sa Multi-cultural na Paligid ng Trabaho Abroad

Date Posted: 09/15/2020

Masasabing matagumpay ang multi-culturalism o pagkakaroon ng iba’t ibang kultura kung bawat isa ay matiwasay na nagtatrabaho at namumuhay nang magkakasama habang malayo sa kani-kanilang pinanggalingan. Isa itong pangangailangan sa bumibilis na globalisasyon. Bilang Pilipino na nagtatrabaho abroad, kinakailangang iyong maunawaan ang mga paraan na makatutulong upang makaangkop sa pangangailangan sa trabaho at uri ng... Read More

Paano Lilinangin ang Iyong “Soft Skills” Upang Umunlad sa Iyong Karera

Date Posted: 08/20/2020

Minsan ka na bang nagwari sa dahilang kung bakit ang ibang kasamahan mo sa trabaho na sa iyong palagay ay kasinghusay mo naman ang madalas na nabibigyang pabor? Ito’y dahil sa kanilang tinatawag na soft skills. Ang soft skills ay hindi lamang laging patungkol sa pagkakaroon ng nakahahalinang ngiti, kaaya-ayang aura, at pagiging palakaibigan. Hindi... Read More

Mga Paraan Upang Makamit ang Trabaho sa Kabila ng Limitadong Karanasan

Date Posted: 06/20/2020

Kinahaharap mo ba ang karaniwang problema nang pagkabigong makuha ang partikular na trabaho dahilan sa kakulangan ng angkop na karanasan, gayon din ang kabiguang makamtan ang pangangailangang ito? Huwag mangamba sa kawalan nito. Tandaan na ang hinahanap sa aspekto ng karanasan para sa isang trabaho ay maaaring magbago kaya’t huwag maramdaman ang kakulangan. Naghahanap ang... Read More

Mga Subok na Paraan ng Pakikisama sa Isang “Bad Boss”

Date Posted: 05/26/2020

Mapipili mo ang iyong kaiibiganin, mapapangasawa, maging ang iyong hairdresser o doktor subalit hindi ang iyong magiging boss. At nariyang makatatagpo mo ang tinatawag na bad boss, maaaring sa trabaho sa barko, mamahaling hotel resort, mga health institution o saan man, na magpapabigat na iyong buhay sa trabaho. Kung kasalukuyan kang nakikisama sa nasabing boss,... Read More

Show results by: