fbpx

Career Tips View Archive

View:

1 - 5 of 129

Paano Makikibagay sa Multi-cultural na Paligid ng Trabaho Abroad

Date Posted: 09/15/2020

Masasabing matagumpay ang multi-culturalism o pagkakaroon ng iba’t ibang kultura kung bawat isa ay matiwasay na nagtatrabaho at namumuhay nang magkakasama habang malayo sa kani-kanilang pinanggalingan. Isa itong pangangailangan sa... Read More

Paano Lilinangin ang Iyong “Soft Skills” Upang Umunlad sa Iyong Karera

Date Posted: 08/20/2020

Minsan ka na bang nagwari sa dahilang kung bakit ang ibang kasamahan mo sa trabaho na sa iyong palagay ay kasinghusay mo naman ang madalas na nabibigyang pabor? Ito’y dahil... Read More

Mga Paraan Upang Makamit ang Trabaho sa Kabila ng Limitadong Karanasan

Date Posted: 06/20/2020

Kinahaharap mo ba ang karaniwang problema nang pagkabigong makuha ang partikular na trabaho dahilan sa kakulangan ng angkop na karanasan, gayon din ang kabiguang makamtan ang pangangailangang ito? Huwag mangamba... Read More

Mga Subok na Paraan ng Pakikisama sa Isang “Bad Boss”

Date Posted: 05/26/2020

Mapipili mo ang iyong kaiibiganin, mapapangasawa, maging ang iyong hairdresser o doktor subalit hindi ang iyong magiging boss. At nariyang makatatagpo mo ang tinatawag na bad boss, maaaring sa trabaho... Read More

Mga Paraan Upang Hindi Kabahan sa Interview

Date Posted: 05/20/2020

Ang interview ay isang paraan upang magkakilala ang kandidato sa trabaho at employer at maintidihan ang isa’t-isa na maaaring magkapareho upang mas maging swabe ang trabaho. Kapag pumipili ng isang... Read More

Show results by: